Wycinka drzew trudnych

Lasy to prawdziwe, zielona płuca Polski i całego świata, jednakże widzimy przez ciągle postępującą wycinkę terenów zielonych. Wydaje się, że to już nie będzie wyglądało nie gorzej. Świat kiedyś porastały puszcze i bory, a w tej chwili zakrywa go asfalt, a wycinka drzew nieprostych realizowana jest w narastającym zakresie. Znikają połacie lasów, a na ichniejszym miejsce ukazują się blokowiska, centra handlowe, drogi i inne budowle, które na w każdej chwili niszczą naturalny krajobraz, który nas otacza. Na nieszczęście jest to z jednej strony bardzo smutne, a z drugiej też tragiczne.

Continue reading