Galeria

Oświetlenie w mieście

Wraz ze spalaniem paliw kopalnych, z których pozyskuje się największe ilości energii elektrycznej, do atmosfery uwalniane są trujące gazy. Efekt cieplarniany, którego mamy teraz niechlubną okazję doświadczyć, spowodowany jest właśnie emisją produktów spalania paliw kopalnych, a również emisją różnego rodzaju aerozoli i substancji. Uszkadzają one wierzchnią warstwę atmosfery, doprowadzając do zwiększonego promieniowania, które uprzytamniamy sobiezej planety.

Oświetlenie solarne jest jednym z najlepszych sposobów na to, aby ograniczyć powiększanie się dziury ozonowej. Promieniowanie słoneczne jest wyjątkowo szkodliwe dla organizmów żywych, a powiększająca się dziura ozonowa doprowadza do zaburzeń na naszej planecie (zobacz również: aktywne przejścia dla pieszych). W niektórych częściach świata, zwłaszcza na Grenlandii, obserwujemy znaczące poszerzanie się dziury ozonowej i fachowcy szacują, że w ciągu kilkudziesięciu lat jej wielkość osiągnie taki rozmiar, iż do ziemi będą docierać szkodliwe produkty promieniowania słonecznego, które będą wpływać negatywnie na ludzkie DNA, a również DNA wszystkich organizmów żywych. Solarne latarnie uliczne są więc jednym ze sposobności na ograniczenie ilości docierania szkodliwego promieniowania (sprawdź również: znak D6). Mniejsze zanieczyszczenie atmosfery oraz dodatkowo wód gruntowych i wód powierzchniowych doprowadzi do szybszego oczyszczania się ziemi z produktów spalania paliw kopalnych. Solarne lampy uliczne , a oprócz tego rozwiązania typu wiatraki bądź elektrownie wodne, w dłuższej perspektywie czasu są w stanie znacząco poprawić jakość życia na naszej planecie.

Zobacz: znak aktywny sign flash.

Dodaj komentarz